Online baccarat strategi

I grunden är baccarat ett ganska enkelt spel att lära sig som man snabbt kommer in i på ett underhållande sätt. Det handlar om att dra kort och slutligen landa så nära som möjligt en särskild poäng. Spelet påminner på så sätt mycket om…

Lär dig baccarat

Baccarat är ett välkänt och populärt hasardspel som spelas över bord med dig som kund i ena änden och en dealer i andra änden. För den oinvigde kan spelet te sig krångligt men det är enkelt när du väl ha fått ett hum om…

Klassisk Blackjack

Få spel är lika välkända, etablerade och klassiska som blackjack. Dessvärre tycker många att reglerna verkar alldeles för komplexa. I grunden är det ett simpelt spel om man bara känner till grundreglerna och de enklaste strategierna. I förenklade termer går spelet ut på att…